Հաշվային պլան

Խնդրում եմ ասեք` եթե ես ունեմ 2008թ. հրատարակված հաշվային պլանի գրքույկն իր պարզաբանումներով և ձևակերպումներով, արդյո՞ք կարող եմ այն օգտագործել հիմա, և ի՞նչ փոփոխություններ են կատարվել դրանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2012թ ապրիլի 17-ի թիվ 353-Ն որոշումով: Շնորհակալություն:

0

Պատասխաններ


Դուք պետք է մուտք գործեք մեկնաբանություն թողնելու համար: